БНБ: Близо 140 млн. лева трябва да внесат банките във Фонда преструктуриране на банките

12

Близо 140 млн. лева трябва да внесат банките във Фонда за преструктуриране на банките ,реши Управителният съвет на БНБ. По закон всяка година банките, в които влоговете са гарантирани по закон, правят индивидуална вноска за попълване на фонда. Тази вноска се определя, като се изчисляват размерът на влоговете и броят на вложителите във всяка от банките.

Припомняме, че са гарантирани влоговете до 196 000 лева във всички банки, регистрирани в България.

На проведено днес заседание Управителният съвет на Българската народна банка, на основание чл. 139, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2019 г. в размер на 137 257 821 лева.

СПОДЕЛИ В