БНБ: Близо 140 млн. лева трябва да внесат банките във Фонда преструктуриране на банките

9

Близо 140 млн. лева трябва да внесат банките във Фонда за преструктуриране на банките ,реши Управителният съвет на БНБ. По закон всяка година банките, в които влоговете са гарантирани по закон, правят индивидуална вноска за попълване на фонда. Тази вноска се определя, като се изчисляват размерът на влоговете и броят на вложителите във всяка от банките.

Припомняме, че са гарантирани влоговете до 196 000 лева във всички банки, регистрирани в България.

На проведено днес заседание Управителният съвет на Българската народна банка, на основание чл. 139, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2019 г. в размер на 137 257 821 лева.

СПОДЕЛИ В