НС: Прехвърляне на собствеността върху МПС ще е след проверка за платен данък върху него 

78

Парламентът прие окончателни промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, предаде Агенция „Фокус“. „За“ гласуваха 88 народни представители, 22-ма бяха „против“, а 17 се въздържаха. През закона депутатите измениха Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Парламентът реши прехвърлянето на собствеността върху МПС да става след проверка за платен данък върху него в система в Министерството на финансите. Ще се изисква и декларация от прехвърлителя, че няма непогасени други данъци, свързани с превозното средство. Проверката за платен данък ще може да се извърши и с документ, издаден или заверен от общината.

СПОДЕЛИ В