През трето тримесечие на 2018 г. средната заплата e 1 117 лв,как се промени 2014-2018? 

17

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна  заплата e 1 117 лв,как се промени 2014-2018?

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. е 1 120 лв., за август – 1 095 лв., и за септември – 1 135 лева. Това сочат данните на Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 117 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.7%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 5.6%, и „Административни и спомагателни дейности“ и „Образование“ – по 2.5%.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.7% спрямо третото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 13.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 12.0%, и „Образование“ – с 10.2%. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2018 г. са:  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 661 лева  „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 815 лева  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 804 лева. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 707 лева  „Други дейности“ – 788 лева  „Административни и спомагателни дейности“ – 881 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.2%, а в частния – със 7.3%.

СПОДЕЛИ В