НСИ:Разходите за ток, парно, вода и поддръжка на дома нарастват с над 20% само за 1 г.

38

Разходите на българските семейства за ток, парно, вода и поддръжка на дома нарастват с над 20% само за една година.Това показват резултатите от изследването на домакинските бюджети на Националния статистически институт за третото тримесечие.

Разходите за здравеопазване се увеличават с 3.1%, а за свободно време, културни занимания и образование – със 7.7%. За транспорт и съобщения  плащаме със 17.6% повече, за храна, безалкохолни напитки, алкохол и цигари – с малко над 7 на сто повече.

Общият разход средно на член на домакинство през третото тримесечие на 2017 г. е 1 382 лв. и се увеличава с 13% спрямо година по-рано. Най-голям дял имат разходите за храна (30.1%), жилище (17.7%), данъци и социални осигуровки (12.0%) и транспорт и съобщения (11.2%).

Общият доход средно на човек в едно домакинство за тримесечието е 1431 лв., с 9.4% по-висок от същото тримесечие на 2016 г. В семейните бюджети най-много пари влизат от заплата – 54.4%, следвани от доходите от пенсии (25.9%).

Доходите от самостоятелна заетост са едва 7.7%, а доходите от социални обезщетения и помощи – 3.1%.

СПОДЕЛИ В