НСИ: 26 803 брака са сключени през 2016 г,а са произведени 162 042 хил. л. вино от грозде

6

Ден преди празника на влюбените и виното Националният статистически институт публикува интересна инфографика с данни за броя на браковете, които се сключват в страната и производството и потреблението на вино.

Според графиката 26 803 брака са сключени през 2016 г. Най-много са сключените бракове през юли и август, съответно 3 207 и 4 170.  Най- малко са бракосъчетанията през ноември – 1 373 и  март – 1386.

Най-много бракове на 14 февруари са сключени през 2014 г.

През 2016 г. са произведени 162 042 хил. л. вино от грозде, като заетите са 3 398 .

 

СПОДЕЛИ В