Министър Велкова: Невъзможно е да бъде разработена актуализация на бюджета

Невъзможно е да бъде разработена актуализация на бюджета. Това обяви служебният финансов министър Росица Велкова-Желева.

„Приходите са изключително напрегнати, не очакваме преизпълнението им. А за да има актуализация, трябва да има преизпълнение на приходите“,

обясни тя. Министърът посочи, че

ще има икономия около капиталовите разходи, но те няма да са в големи. Служебното правителство ще преразпределя средства от бюджета, за да се финансират други непредвидени разходи. Такива са били нужни за организацията на предсрочните избори – 70 млн. лева. 

„Има коментари, че съществуват значителни възможности на бюджета за финансиране на допълнителни разходи – като енергийни помощи и увеличаване на доходите, но те се несъстоятелни. Тезата се развива, тъй като в бюджета са гласувани средства за капиталовите разходи от над 8 млрд. лв., но 4 млрд. лв. от тях са европейски средства, които няма как да бъдат преструктурирани дори и да има икономия. 1,1 млрд. лв. са общинските разходи, които също няма как да бъдат преструктурирани, а 1,2 млрд. лв. са разходите за регионалното министерство. 1,1 млрд. лв. са капиталовите разходи в сектора „Отбрана и сигурност“. Тоест няма как да се извършва икономия там“, подчерта още служебният министър на финансите и допълни: „Има и много непредвидени разходи, които служебният кабинет трябва да предприеме. Такива са и разходите за предсрочните парламентарни избори. Тепърва ще се търсят и разходи за интегрирането на украинските бежанци.“

Ръстът на БВП през тази година ще е 2,9 на сто, а през следващата година ще е 2,2 на сто. За тази година се очаква забавяне на ръста на БВП през третото и най-вече четвъртото тримесечие на тази година.

Инфлацията ще се забави заради свиване на потреблението не само в България, но и в Европейския съюз, а средногодишната инфлация ще е 12,6 на сто. Догодина инфлацията ще е 5,6 на сто.

 

От гласуваните от парламента 10,3 млрд. лева за държавен дълг, досега са теглени 1,8 млрд. лева. Ще излезем на международните и на вътрешния пазар през следващите месеци,

съобщи Велкова.

За 2022 година според консолидираната фискална програма (КФП) дефицитът ще е 6 228,4 млн. лева (4,1 на сто от прогнозния БВП), а за сектор „Държавно управление“ – дефицитът е 6 на сто от БВП. За 2023 година прогнозата е за дефицит по КФП от 11 319,1 млн. лева (6,8 на сто от БВП), а на сектор „Държавно управление“ от 6,4 на сто.