Сербезова спря процедура за купуване на 12,5 млн. тестове за ученици заради нередности

Здравният министър спря процедурата за купуване на 12,5 млн. тестове за ученици заради нередности

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова прекрати стартирана процедура по закупуване на бързи антигенни тестове за изследвания на учениците от 1-и до 12-и клас. Поканата за осигуряване на около 12 500 000 щадящи теста беше публикувана на сайта на министерството на 30 декември 2021 г., припомнят от здравното министерство.

Решението на проф. Сербезова е следствие от извършена по нейно искане проверка от дирекция „Вътрешен одит“. 

В доклада си до здравния министър проверяващите констатират пропуски при организацията на процедурата. Всички налични в МЗ документи, имащи отношение към тази процедура, ще бъдат предоставени на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

До края на настоящата седмица, при спазването на максимална прозрачност и осигуряване на равнопоставеност на участниците, Министерството на здравеопазването ще публикува нова покана за закупуване на необходимото количество тестове. Предвидено е представители на Министерството на образованието и науката също да излъчат членове на комисията, изготвяща изискванията към участниците и разглеждаща постъпилите оферти.