Комитова: Обмисля се двустепенна тарифа за водата за битови нужди

Двустепенна тарифа за водата за битови нужди се обмисля да бъде въведена, за да има социална поносимост на цената.

При въвеждането на диференцирана цена на ВиК услугите потребителите, които ползват до 3 куб. м вода месечно за един човек, ще плащат по една тарифа, а потребеното по-голямо количество ще се заплаща на различна, по-висока цена. Това стана ясно на среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.

Промяната е заложена в проекта на Закон за ВиК.

Според министър Комитова тя е ключова за изпълнението на проектите в отрасъл ВиК, които очакват финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

По време на срещата стана ясно, че дружеството, което ще доставя електроенергия за ВиК холдинга и за ВиК оператори, вече е регистрирано по реда на Търговския закон и предстои да кандидатства пред КЕВР за лиценз.