Лорер:В ББР няма лобистки интереси,тя работи само в полза на малките и средни предприятия

Българска банка за развитие (ББР) има наследени 8 особено големи и особено проблемни кредита, съобщи министър Лорер, каза във времето за парламентарен контрол Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа.

Лорер беше запитан от група народни представители дали като принципал на ББР има намерение да промени устава й и да вдигне тавана от 5 милиона лева за кредитна експозиция.

„В БНБ не е подавана молба за промяна на устава на ББР за вдигане на тавана от пет милиона лева за кредитна експозиция“,

уточни той. „Банката ще изпълнява законовата си мисия да подпомага малките и средни предприятия там, където търговските банки не могат да го направят.

До миналата година, когато бордът на банката беше сменен, ББР имаше един милиард лева проблемни кредити. Затова има огромни провизии за 8 кредита, които са особено големи и особено проблемни, посочи министърът.

Към края на първото тримесечие се вижда, че ББР няма голямо развитие, каза народният представител Петър Чобанов. Вижда се свиване на кредитния портфейл с 350 милиона лева, намаляване на активите, на депозитите и на приходите на ББР, каза Чобанов.

В ББР няма лобистки интереси, тя работи само в полза на малките и средни предприятия, отговори министър Лорер.