На 17 май Кристалина Георгиева става „Доктор хонорис кауза“ на УНСС 

На 17 май Кристалина Георгиева става „Доктор хонорис кауза“ на УНСС

Университетът за национално и световно стопанство ще връчи почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на управляващия директор на Международния валутен фонд доцент д-р Кристалина Георгиева. Това съобщиха от УНСС.

Церемонията ще се състои на 17 май от 10:00 ч. в аула „Максима“ в университета.

Академичният съвет на УНСС единодушно гласува предложението за присъждане на почетното звание, внесено от председателя на Общото събрание на УНСС и ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ проф. д-р Лалко Дулевски и ректора проф. д-р Димитър Димитров в качеството му на ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, на заседание, състояло се на 3 февруари 2021 г. Поради пандемичните ограничения тържествената церемония беше отложена с над една година.

Почетното научно звание  се присъжда заради заслугите на Кристалина Георгиева като международно признат лидер и визионер в развитието на световната икономика и стабилизиране на финансовите институции, на човешкия капитал и на социалните промени, насочени към подобряване живота на хора в различни части на света, за голямата практическа стойност на нейните академични и научни постижения в областта на икономиката, климатичните промени и устойчивото развитие в глобален мащаб, както и за приноса й за преодоляването на хуманитарни кризи и бедствия чрез превенция и бързи оперативни действия.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров изтъкна, че Кристалина Георгиева е фигура от глобален мащаб и ръководител в три от най-влиятелните институции в света – Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд.

„Доцент д-р Георгиева успя да пренасочи мощните механизми на тези институции към по-силно изразена социална и хуманна роля“, каза той.

Проф. д-р Лалко Дулевски определи доц. д-р Кристалина Георгиева като „много достойна световноизвестна личност, която безспорно заслужава званието „Доктор хонорис кауза“ на УНСС. Той припомни, че тя е доцент на УНСС, автор и съавтор е на над 100 публикации по макро и микроикономика и е подпомогнала множество академични и научни изследвания в целия свят.

Проф. Дулевски обърна внимание, че във всички официални биографии се отбелязва, че управляващият директор Кристалина Георгиева притежава докторска степен по икономически науки от УНСС, където е преподавала като доцент през периода 1977–1993 г. Той отбеляза, че с решението на Академичния съвет да присъди почетното звание на Кристалина Георгиева „УНСС ще постави на достойно място най-известния българин – свой колега, приятел и възпитаник“.

„Тя е символ и пример за това как един възпитаник на УНСС може да покори големите световни върхове“, допълни проф. Дулевски.