Неновски встъпи като член на УС на БНБ:БНБ съхранява стабилност на лева,банковата система

14

Неновски встъпи като член на УС на БНБ:БНБ е институцията, която съхранява стабилността на лева и банковата система.

Днес в сградата на Българската народна банка (БНБ) в присъствието на президента на Република България г-н Румен Радев, управителя г-н Димитър Радев и Управителния съвет на БНБ се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на г-н Николай Неновски като член на Управителния съвет на БНБ.

Николай Неновски е назначен от президента г-н Румен Радев за член на Управителния съвет на БНБ на основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за БНБ.

Шестгодишният мандат на новия член на Управителния съвет на БНБ  г-н Николай Неновски започва на 13 юни 2020 г.

Той встъпва в длъжност на мястото на г-жа Лена Русенова, чийто мандат изтича на 12 юни 2020 г.

Надявам се, че ще бъда полезен не само със знания, но и с информация за световните процеси, за да можем да отстояваме успешно българските интереси и да имаме най-оптималната стратегия в ЕС и съответно да се грижим за нашата европерспектива,

заяви проф. Николай Неновски, след като положи клетва. Той посочи, че БНБ е институцията, която съхранява стабилността на лева и банковата система.

Николай Неновски е професор по международни финанси и теория на парите, изтъкнат изследовател на паричната политика. От 1996 г. до 2002 г. е бил последователно експерт-изследовател и началник-отдел „Парични и икономически изследвания“ в БНБ, а от 2002 до 2008 г. е бил член на УС на БНБ. През 2014 г. е заемал поста заместник-председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

Основните изследователски направления на проф. Неновски са теория на парите и международни финанси, макроикономика, банково дело, икономика на Източна Европа и Русия. От 2012 г. досега е професор в икономическия факултет на Университета „Жул Верн“ във Франция, а от 2019 г. – афилииран професор във Висшето училище по икономика“, Москва. От 2014 г. досега е ръководил Международния център за парични изследвания на УНСС. Бил е лектор в редица висши училища в целия свят.

СПОДЕЛИ В