Още 169 млн. EUR дава ЕК за популяризиране на селскостопанските изделия от ЕС по света

Европейската комисия ще предостави допълнително 169 милиона евро за популяризиране на селскостопанските изделия от Европейския съюз по света.Това е с 27 милиона евро повече, в сравнение с миналата година, съобщи пресслужбата на Европейската комисия.

Комисията обяви днес поканите за представяне на предложения за програми в тази насока. Програмите може да обхващат широк кръг въпроси. Две трети от осигурените финансови средства са предвидени за популяризиране на хранителните стоки от ЕС в чужди държави, особено където износът на хранително-вкусовата промишленост от ЕС може да се увеличи, например Канада, Япония, Китай, Мексико и Колумбия.

При програмите в рамките на ЕС вниманието следва да е насочено към информиране на потребителите за различните схеми и етикети на ЕС за качество, например за географските означения или за биологичните изделия. Отрасловото финансиране ще бъде за програми, с които се насърчава устойчивото животновъдство, включително на овце и кози.

Заделени са средства за кампании за насърчаване на здравословното хранене и яденето на плодове и зеленчуци.