Пулев:Имаме 2 процедури с над 10 000 проекта в МИР,953 одобрени фирми вече са публикувани

„Доказахме, че сме екип на растежа и ускорението и постигнахме успехи в две посоки – Плана за възстановяване и структурните фондове“, каза Пулев и подчерта, че

през август, при приемането на поста, по Плана за възстановяване е заварил в МИР една отворена процедура с 4 подадени проекта. След 5 месеца работа, мобилна приемна на министъра с областните управители и бизнеса в цялата страна и местните медии подадените проекти са 10 200.

Министърът посочи, че в изминалите няколко месеца са постигнати успехи и по структурните фондове.

„В рекордно кратък срок бяха одобрени 2 програми (ПКИП и ПНИИДИТ) към МИР с общ ресурс от 5 млрд. лв.“, каза той и изтъкна, че по изпълнението на Плана за възстановяване, МИР е абсолютният шампион в сравнение с другите министерства.

 

„Имаме 2 процедури с подадени над 10 000 проекта в МИР, като първите 953 одобрени фирми вече са публикувани. Буквално обиколихме държавата, срещнахме се с 27 областни управители, представители на местната власт, за да покажем, че Планът е отворен и работи, и пари за българския бизнес има.

На ниво държава заварихме 0 одобрени програми за 0 лева, а вече имаме 10 одобрени програми за 20 млрд. лева“,

каза той за постигнатите одобрени програми от ЕК в мандата на служебния кабинет.

По думите му още до март-април предстои отварянето на 7 процедури за микро, малки и средни компании по ПВУ, ПНИИДТ и ПКИП, по които фирмите ще могат да получат средства за разработване и внедряване на иновации, за развойна дейност и интелектуална собственост, за изграждане на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на енергия за собствени нужди, както и за изграждане на цифрови и иновационни хъбове, за индустриалните зони в сраната.

„Успяхме да договорим и нов ресурс от 1 млрд. лв., който под формата на дялови инструменти ще стигне до предприемачите в България през следващите 3 години“,

подчерта министърът на иновациите и растежа. „Това е нова фаза за предприемаческата екосистема у нас“, заяви той. По думите му този ресурс ще бъде управляван по 2 направления – 550 млн. лв. от структурните фондове по ПКИП, които ще влязат през Фонда на фондовете и 360 млн. лв., управлявани от Европейския инвестиционен фонд, с който вече е подписано Споразумение.

Предвидени са и 120 млн. лв. за технологичен трансфер по ПНИИДИТ за подкрепа на предприемачите в страната и за повече научни разработки в бизнеса. „Процесът е така направен, че който и да управлява, тази помощ да е необратима“, подчерта Пулев и допълни, че предстои Споразумението с ЕИФ да бъде ратифицирано от Народното събрание.

Пулев поясни, че с одобрението на базовия ресурс по структурните фондове е приключила фаза 1 и сега се отварят всички направления – ПВУ, ПКИП, ПНИИДИТ, с което през 2023 г. започва фаза 2 в работата на МИР за подкрепа на бизнеса. Той допълни, че чрез чисти и прозрачни процеси се работи тези средства да достигнат до българските фирми в цялата страна, и че срещите му с бизнеса и местните власти няма да спрат дотук.