Стойнев:Еврото не е просто монета,а носител на принципите,ценности на демократична Европа

Еврото и общата монетарна политика са стратегически успех на европейския проект. Кризата, в която функционират икономиките в момента, щеше да има сериозни последици за държавите-членки без стабилизиращия ефект на единната валута. Еврото има и положителен ефект за запазване на политическата стабилност в Евросъюза. Международните позиции на еврото се запазиха стабилни – то е резервна валута и валута, с която се емитира дълг и се извършват търговски разплащания“. Това заяви председателят на Комисията по въпросите на ЕС (КВЕС) Драгомир Стойнев по време на Видеоконферентната среща на председателите на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на Европейския съюз (КОСАК). Поради продължаващата усложнена от COVID-19 международна обстановка, конференцията беше проведена в хибриден формат.

Централна тема на дискусията бяха постиженията и бъдещето на еврото, което през 2022 г. отбелязва своята 20-годишнина като единна европейска валута.

В нея се включи и Председателят на европейската централна банка Кристин Лагард.

В рамките й Драгомир Стойнев заяви, че еврото не е просто монета, а и носител на принципите и ценностите на демократична Европа. В тази перспектива той вижда и ролята на единната валута в по-нататъшното позитивно развитие на региона на Балканите.

„България и Хърватия следват стратегическата си цел за членство към Еврозоната след политическото решение за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз“, припомни той. Според него навлизането на еврото на Балканите ще донесе не само икономически, политически и геополитически ползи за района, но и за целия Европейски съюз.

В рамките на Конференцията бяха обсъдени приоритетите на Френското председателство на съвета на ЕС, новите работни методи на КОСАК и постиженията и бъдещето на Еврото, като единна европейска валута. Целта е ЕС да бъде по-близо да гражданите при вземането на решения. Всички участници се обединиха около тезата, че трябва да има много повече диалог при правенето не европейските политики, както и да се засили участието на националните парламенти в законодателните инициативи на Европейския парламент.