Фонд „Земеделие“ е разплатил едва 3.6% от средствата за земеделската програма

Три години след официалния старт на новия програмен период на селската програма до 2020 г. Държавният фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е одобрил субсидии за по-малко от 14% от бюджета, а разплатените средства са под 4%, съобщи capital.bg.

Данните от доклад на Министерството на земеделието показват, че са разплатени едва 205.4 млн. лв. от Програмата за развитие на селските райони при бюджет от 5.7 млрд. лв., или 3.6% от общата сума. Нивата на договаряне са малко по-високи – одобрени за финансиране са над 7 800 заявления с общо подпомагане от 792 млн. лв., или 13.9% от бюджета. От данните се вижда, че предстоят разглеждане и сключване на договори на голямо количество проекти. Общо отворените приеми по всички инвестиционни мерки са за 2.13 млрд. лв., а одобрените до момента – за 723 млн. лв., което означава, че предстои да бъдат класирани проекти за още близо 1.4 млрд. лв.

Докладът пооказва, че кандидатите по програмата са поискали по-голямо финансиране от отпуснатото по всички отворени схеми. Изключение е единствено мярката „Помощ за подготвителни дейности“, където бюджетът за кандидатстване е 9.3 млн. лв., а подадените проекти са за 6.7 млн. лв. Така се очертава класиране да има по всички останали схеми и финансирането да стигне само за онези проекти, които са с най-висок брой точки.

Най-голям интерес е имало към схемата за инвестиции в земеделски стопанства, по която са подадени проекти за 2.63 млрд. лв. при общ бюджет 786 млн. лв. Другата атрактивна мярка е за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура. Предложенията на общините са за общо 2.11 млрд. лв., а отвореният бюджет по схемата – близо 667 млн. лв. Така и по двете схеми парите ще стигнат за едва около 1/3 от проектите. Именно по тези схеми обаче има съмнения за промени в правилата за кандидатстване в последния момент или дори по време на подаването на проектите.

На 1 февруари служебният министър на земеделието Христо Бозуков поиска и получи оставката на изпълнителния директор на фонд „Земеделие“ Румен Порожанов, като посочи за причина назрялото у обществото недоверие към фонда. Очаква се тази седмица управителният съвет на фонда да гласува освобождаването на Порожанов, но министър Бозуков още не е съобщил кого ще предложи за поста.