40 процента от българите искат да работят на свободна практика.

9

40 процента от българите искат да работят на свободна практика.

40 процента от българите искат да работят на свободна практика.Това са данните от проучване, направено сред повече от 1 000 потребители в социалните мрежи. Какво е да си фрилансър и възможно ли е работещите на свободна практика да изместят големите компании? *** Като мотиви за преквалификация, участвалите в проучването посочват ниско платената сегашна работа, работа, която не им доставя удоволствие, стрес на работното място и липса на перспектива в сегашната професия. А професиите на свободна практика, които будят най-голям интерес се оказват графичните дизайнери, интериорните дизайнери, но и програмистите. И още нещо: За да сте хора, работещи на свободна практика, според психолозите, трябва да имаме следните качества: Да работите отлично, самостоятелно и независимо, да умеете да организирате деня си и, разбира се, да сте абсолютно дисциплинирани. В интернет, вече има и социални мрежи за фрилансъри. Там можем да открием специалист от всяка една сферана бизнеса.